1
Điện thoại: 0948402093
Người đại diện: Nguyễn Thị Trang
Mã số thuế: 0105820715-001
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ZION – CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu