1
Điện thoại: 0986009469
Người đại diện: PHAN THANH CAO SƠN
Mã số thuế: 3702732345
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG NGHIỆP ALPHA

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
 • Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật
 • Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất