1
Điện thoại: 0903299715
Người đại diện: NGUYỄN THỊ OANH
Mã số thuế: 5701990594
Ngành nghề chính: Giáo dục thể thao và giải trí
Ngày cấp: 10/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THỂ THAO GIẢI TRÍ SỨC KHỎE VIỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Đại lý du lịch
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục thể thao và giải trí