1
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP JOBFIT
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

8560 : Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Ngành nghề kinh doanh:

– 1811: In ấn
– 1812: Dịch vụ liên quan đến in
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 7310: Quảng cáo
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ (trừ thiết kế xây dựng công trình).
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động phiên dịch; Hoạt động môi giới thương mại (trừ môi giới bất động sản); Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền); Tư vấn công nghệ, môi trường (trừ tư vấn pháp lý).
– 8551: Giáo dục thể thao và giải trí
+ Chi tiết: Dạy yoga
– 8552: Giáo dục văn hoá nghệ thuật
+ (trừ hoạt động của câu lạc bộ khiêu vũ, sàn nhảy, vũ trường)
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Đào tạo tự vệ; Đào tạo về cuộc sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Giáo dục dự bị; Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; Các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy học nhanh; Dạy máy tính; Dạy nghề. (không hoạt động tại trụ sở)
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
+ Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục; Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI