3
Ngành nghề : THỰC PHẨM
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0937222063
CÔNG TY TNHH GMEB VIỆT NAM
Lĩnh vực kinh doanh: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI