1
Điện thoại: 0918052879
Người đại diện: BÙI VĂN BẮC
Mã số thuế: 2001333862
Ngành nghề chính: Khai thác gỗ
Ngày cấp: 10/08/2020
CÔNG TY TNHH GỖ HOÀNG BẮC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
  • Khai thác gỗ
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ