2
CÔNG TY TNHH GO LONG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6201 : Lập trình máy vi tính

Ngành nghề kinh doanh:

– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
– 1420: Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
+ (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm dệt, may tại trụ sở)
– 1430: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
+ (trừ kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ truy cập internet)
– 2610: Sản xuất linh kiện điện tử
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2620: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2630: Sản xuất thiết bị truyền thông
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2640: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2651: Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2790: Sản xuất thiết bị điện khác
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ (trừ môi giới bất động sản)
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4742: Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4783: Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 5621: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
+ (trừ kinh doanh quán bar, quán giải khác có khiêu vũ và không hoạt động tại trụ sở)
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (trừ kinh doanh quán bar, quán giải khác có khiêu vũ và không hoạt động tại trụ sở)
– 6201: Lập trình máy vi tính
+ (trừ dịch vụ truy cập internet)
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
+ (trừ kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ truy cập internet)
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
+ (trừ kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ truy cập internet)
– 6312: Cổng thông tin
– 6399: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ chi tiết: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; (trừ dịch vụ mang tính pháp lý)
– 7310: Quảng cáo
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI