1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: 0779015940
Người đại diện: Trần Thục VI
Mã số thuế: 3703061273
Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
CÔNG TY TNHH GỖ SONG THỊNH PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Sản xuất hoá chất cơ bản
  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
  • Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
  • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic