1
Điện thoại: 0388321278
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Điệp
Mã số thuế: 0316995016
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH GREEN KITCHEN