1
Điện thoại: 0975958766
Người đại diện: Nguyễn Thành Trung
Mã số thuế: 4401050728-001
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học phổ thông
Ngày cấp: 11/12/2018
Trạng Thái: Ngừng Hoạt Động Nhưng Chưa Hoàn Thành Thủ Tục
CÔNG TY TNHH GWIS PHÚ YÊN – CHI NHÁNH NHA TRANG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học phổ thông