1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0901964299
Người đại diện: BÙI ĐÔNG Á
Mã số thuế: 0108562935
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
CÔNG TY TNHH HAIRY MONSTER

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
  • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu