1
Tỉnh thành : NINH BÌNH
Điện thoại: 0962994442
Người đại diện: LEE GIL HO
Mã số thuế: 2700888874
Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại
Ngày cấp: 29/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH HANJUNG NINH BÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại