1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0399961778
Người đại diện: LƯƠNG UYÊN HẠNH
Mã số thuế: 0315511752
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
CÔNG TY TNHH HANNAH DKH

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải