1
Điện thoại: 02223876999
Người đại diện: YOON CHOON SEUNG
Mã số thuế: 2301082715
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
CÔNG TY TNHH HANWHA SYSTEMS VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý