1
Người đại diện: NGUYỄN THANH HƯƠNG
Mã số thuế: 0316326872
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH HAPPY GLOBAL AVIATION

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)