1
Người đại diện: Lâm Công Thành
Mã số thuế: 0316519497
Ngành nghề chính: Quảng cáo
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH HASHMETA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
  • Quảng cáo