1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: LÝ KHÁNH HÙNG
Mã số thuế: 3702750263
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 21/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH HẠT NHỰA HUY HÙNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ