CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT TẠI ĐÀ NẴNG

Tầng 10 số 02 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
19 Tháng Bảy, 2023 /
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT TẠI ĐÀ NẴNG
Ngành nghề : Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) / Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm / Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông / Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh / Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) / Cung ứng và quản lý nguồn lao động / Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu / Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu / Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính / Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê / Lắp đặt hệ thống điện / Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp / Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật / Sản xuất linh kiện điện tử / Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính / Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi / Sửa chữa thiết bị liên lạc / Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính / Xây dựng nhà các loại / Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Cập nhật gần nhất : 2023-06-26 23:06:54
Mã số thuế : 0104128565-002
Điện thoại : 05113867666
Tình trạng : Ngừng hoạt động và đã đóng MST
Ngày thành lập : 2009-11-04
Người đại diện : Trần Mạnh Huy
Ngành nghề chính : Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính