1
Điện thoại: 0909090170
Người đại diện: LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN
Mã số thuế: 0315659741
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH HEART AND ART

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động tư vấn quản lý