1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: ĐINH THỊ SƯƠNG
Mã số thuế: 3702744277
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH HENGKANG VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất hoá chất cơ bản
  • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít