1
Người đại diện: WON YONG CHO
Mã số thuế: 3603682848
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Ngày cấp: 13/11/2019
CÔNG TY TNHH HK LASER VINA

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu