1
Điện thoại: 0905181558
Người đại diện: Lê Trung Lễ
Mã số thuế: 0402117061
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH HL FOREVER

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ