1
Người đại diện: Hồ Tấn Phúc
Mã số thuế: 1101933068
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 13/11/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH HỒ NGỌC PHÚC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu