1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Phạm Ngọc Khánh
Mã số thuế: 0316235720
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Ngày cấp: 14/04/2020
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THIẾT BỊ THÀNH TIẾN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị