30
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0382299536
CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ SẢN XUẤT SƠN VIỆT NHẬT
Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

SẢN XUẤT SƠN & BUÔN BÁN

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI