1
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: 0974725666
Người đại diện: LÊ THÁI SƠN
Mã số thuế: 4201831805
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CÔNG TY TNHH HOA ĐƯỜNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động