1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: LỤC THỊ HẢI YẾN
Mã số thuế: 0109294037
Ngành nghề chính: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Ngày cấp: 04/08/2020
CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU NAM PHƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Quảng cáo
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại