1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Người đại diện: Hoàng Văn Phóng
Mã số thuế: 0402012774
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Ngày cấp: 15/11/2019
CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÓNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất