1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0937124136
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Nhẫn
Mã số thuế: 0317308925
Ngành nghề chính: In ấn
CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN EMB

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  • In ấn
  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
  • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác