1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGÂN
Mã số thuế: 0315429748
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
CÔNG TY TNHH HOATS

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động