1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0972187333
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH HÒA
Mã số thuế: 0110003892
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ SUNDAY

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất