1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
Mã số thuế: 0108667462
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Ngày cấp: 26/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ JAVICO

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Điều hành tua du lịch
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục mẫu giáo
  • Giáo dục nhà trẻ
  • Giáo dục thể thao và giải trí
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải