1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 02439741729
Người đại diện: NGÔ THỊ THU HƯƠNG
Mã số thuế: 0108544171
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
CÔNG TY TNHH HƯƠNG JEWELLERY

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất kim loại màu và kim loại quý