1
Tỉnh thành : LONG AN
Người đại diện: HUỲNH HOÀNG THIỆN
Mã số thuế: 1101901299
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
CÔNG TY TNHH HUỲNH HOÀNG THIỆN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu