1
Điện thoại: 0989101312
Người đại diện: LÊ MINH TRUNG
Mã số thuế: 1801637314
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 10/05/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH HUỲNH KIM NGƯ

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Sản xuất hoá chất cơ bản
 • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ