1
Người đại diện: HUỲNH THANH THÚY
Mã số thuế: 3702762036
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 17/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH HUỲNH NHÂN PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở