1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0392102693
Người đại diện: ĐẶNG THỊ XUÂN ĐÀO
Mã số thuế: 0317313322
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH I SPEAK ENGLISH

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại