1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0908802821
Người đại diện: Dean Philip Prosser
Mã số thuế: 0315436022
Ngành nghề chính: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH IMMAGO (VIETNAM) (NT)

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý, môi giới, đấu giá