1
Người đại diện: LẠI TUẤN HẢI
Mã số thuế: 0315603770
Ngành nghề chính: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Ngày cấp: 02/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH IN HẢI LONG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • In ấn
  • Sản xuất bao bì bằng gỗ
  • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic