1
CÔNG TY TNHH IN N OUT
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

9311 : Hoạt động của các cơ sở thể thao

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.
– 4763: Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
+ (Không bao gồm hoạt động đấu giá)
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (trừ kinh doanh quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)
– 7310: Quảng cáo
– 7710: Cho thuê xe có động cơ
+ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô.
– 7721: Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
+ Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị thể dục thể thao
– 8551: Giáo dục thể thao và giải trí
+ (không hoạt động tại trụ sở) (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
– 9311: Hoạt động của các cơ sở thể thao
+ Chi tiết: Hoạt động của trung tâm thể dục, thể hình (trừ hoạt động của các sàn nhảy) (không hoạt động tại trụ sở) (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
– 9319: Hoạt động thể thao khác
+ (không hoạt động tại trụ sở) (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI