1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0838240888
Người đại diện: Matthaes Ralf
Mã số thuế: 0315439993
Ngành nghề chính: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
CÔNG TY TNHH INFOCUS MEKONG RESEARCH (NTNN)

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận