1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Kosuke Nishijima
Mã số thuế: 0315518187
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CÔNG TY TNHH INRESTUDIO

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng