1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN PHƯƠNG BẰNG
Mã số thuế: 0316445277
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 17/08/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH INSONL VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Cổng thông tin
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan