1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Diệp Thị Mỹ Thanh
Mã số thuế: 0315542454
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Ngày cấp: 05/03/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ISAC VIETNAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bốc xếp hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa