1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 02462820391
Người đại diện: HIRAMOTO HIROSHI
Mã số thuế: 0108616718
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CÔNG TY TNHH JAG KOKUSAI VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận