1
Điện thoại: 0941020053
Người đại diện: YOON KYOUNG SOO
Mã số thuế: 2301082874
Ngành nghề chính: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
CÔNG TY TNHH JD VINA

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị