1
Điện thoại: 0978191902
Người đại diện: PHAN THỊ KIM HOA
Mã số thuế: 0315591980
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH JK INTERCULTURAL

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động tư vấn quản lý