1
Người đại diện: LAU MAN YUEN
Mã số thuế: 0801269147
Ngành nghề chính: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 11/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH JOINTAK LABELS (VIỆT NAM)

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh