1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0967666042
Người đại diện: TỐNG THỊ HẰNG
Mã số thuế: 0317301704
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
CÔNG TY TNHH KAM VIỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh