1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: LÊ THỊ THÙY TRANG
Mã số thuế: 0315597929
Ngành nghề chính: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Ngày cấp: 29/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH KARAOKE 39

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí